Ritta wędzonona

I miejsce na Festiwalu Serów Farmerskich i Zagrodowych w Lidzbarku Warmińskim