Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych (klienci serwisu)

Administrator danych
Golddom Daniel Sokołowski, ul. Sudecka 17, 58-500 Jelenia Góra; NIP: 611-020-05-42

Cele przetwarzania
składanie i realizacja zamówień za pośrednictwem sklepu (dostawa towarów lub usług), obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

Prawa związane z przetwarzaniem danych
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje
W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.